Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 04:16

Karta zamówienia #NL DNS 21/2022-004
Nákup vozidla pre dopravný dispečing

Informacje

ID zamówienia
48860
Nazwa zamówienia
Nákup vozidla pre dopravný dispečing
Numer zamówienia
NL DNS 21/2022-004
Numer ogłoszenia BZP
42363 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 190-539249
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
53 000,00 EUR
Główny CPV
34110000-1 - Samochody osobowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nových resp. skladových osobných motorových vozidiel pre potreby dispečerského riadenia v DPB, a.s. v zmysle priloženej špecifikácie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.11.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.11.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty