Status: Trwająca

Czas serwera: 07.02.2023 03:57

Karta zamówienia #ES.ZP.3/2022
Opracowanie projektu budowlanego na zadanie pod nazwą „Zasilanie w wodę miejscowości Juszczyn”

Informacje

ID zamówienia
31421
Nazwa zamówienia
Opracowanie projektu budowlanego na zadanie pod nazwą „Zasilanie w wodę miejscowości Juszczyn”
Numer zamówienia
ES.ZP.3/2022
Rodzaj procedury
Zamówienia sektorowe
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie na dostawy i usługi
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Uzupełniające CPV
71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna w zakładce: Dokumenty.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
22.09.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.09.2022 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp z o.o.
Adres
3 Maja 40a
Maków Podhalański
34-220, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Kinga Maciejowska
ekoskawa_makowpodh@vp.pl
+48 338771628

Dokumenty