Status: Trwająca

Czas serwera: 15.06.2024 18:48

Karta zamówienia #449682
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Harmonia.

Informacje

ID zamówienia
32387
Nazwa zamówienia
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Harmonia.
Numer zamówienia
449682
Numer ogłoszenia BZP
42672 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 671 333,33 EUR
Główny CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Uzupełniające CPV
71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne
71314200-4 - Usługi zarządzania energią
51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Harmonia s garantovanou úsporou nákladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Koszty wykorzystujące opłacalność, zwłaszcza koszty cyklu życia
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.10.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.10.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
HARMONIA - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Adres
Nám. A. Dubčeka 270
Strážske
072 22, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Marta Kresáková
marta.kresakova@tatratender.sk
+421 911226997
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1673

Dokumenty