Status: Trwająca

Czas serwera: 20.01.2022 08:22

Karta zamówienia #UNB3
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - UNB JIS

Informacje

ID zamówienia
3247
Nazwa zamówienia
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - UNB JIS
Numer zamówienia
UNB3
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
273 070,00 EUR
Główny CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

UNB JIS infúzna technika

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.04.2019 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. PhD. Ondrej Kuruc
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty