Status: Zakończona

Czas serwera: 18.05.2024 15:35

Karta zamówienia #MT.481.19.2022
Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy w okresie 01.11.2022r. – 31.12.2023r .

Informacje

ID zamówienia
32493
Nazwa zamówienia
Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy w okresie 01.11.2022r. – 31.12.2023r .
Numer zamówienia
MT.481.19.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00379172/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Uzupełniające CPV
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników
90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z dokumentem SWZ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
17.10.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.10.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Adres
Wojska Polskiego 13
Oleśnica
56-400, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Kłak
przetargi@zbk.olesnica.pl
+48 713980929
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

Dokumenty