Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 17:31

Karta zamówienia #PA/08/KA/2022
„ Dostawa w formie leasing operacyjny fabrycznie nowej Koparki Gąsienicowej wraz z osprzętem ”

Informacje

ID zamówienia
33734
Nazwa zamówienia
„ Dostawa w formie leasing operacyjny fabrycznie nowej Koparki Gąsienicowej wraz z osprzętem ”
Numer zamówienia
PA/08/KA/2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00416790/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
Uzupełniające CPV
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

„ Dostawa w formie leasing operacyjny fabrycznie nowej Koparki Gąsienicowej wraz z osprzętem ”

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
08.11.2022 09:30:00
Planowane otwarcie ofert
08.11.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
Adres
Batorego 24
Andrychów
34-120, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Adam Kłodowski
zamowienia@zgk.andrychow.pl
+48 602178933

Dokumenty