Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 05:42

Karta zamówienia #002/2021-057
Chemikálie a spotrebný materiál- 61

Informacje

ID zamówienia
33893
Nazwa zamówienia
Chemikálie a spotrebný materiál- 61
Numer zamówienia
002/2021-057
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
24326100-6 - Związki z aldehydową grupą funkcyjną
Uzupełniające CPV
24324100-2 - Związki z aminową grupą funkcyjną
33192500-7 - Probówki
38437110-1 - Końcówki pipet
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1, č.2 a č.3.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.11.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
15.11.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Príloha č_1_časť 1: „Chemikálie a spotrebný materiál- 61

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24326100-6 - Związki z aldehydową grupą funkcyjną
Uzupełniające CPV
24324100-2 - Związki z aminową grupą funkcyjną
33192500-7 - Probówki
38437110-1 - Końcówki pipet
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_2_časť 2: „Chemikálie a spotrebný materiál- 61

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24326100-6 - Związki z aldehydową grupą funkcyjną
Uzupełniające CPV
24324100-2 - Związki z aminową grupą funkcyjną
33192500-7 - Probówki
38437110-1 - Końcówki pipet
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_3_časť 3: „Chemikálie a spotrebný materiál- 61

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24326100-6 - Związki z aldehydową grupą funkcyjną
Uzupełniające CPV
24324100-2 - Związki z aminową grupą funkcyjną
33192500-7 - Probówki
38437110-1 - Końcówki pipet
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy