Status: Trwająca

Czas serwera: 24.09.2023 18:28

Karta DSZ #2022-197
Nákup IKT (DNS)

Informacje

ID zamówienia
33915
Nazwa zamówienia
Nákup IKT (DNS)
Numer zamówienia
2022-197
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
320 000,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32400000-7 - Sieci
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, prenosných počítačov, serverov, sieťových prvkov, softvéru, snímačov, skenerov, tlačiarní, periférnych zariadení a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania najmä v rozsahu skupiny 302, 322, 323, 324, 325, 351, 384, 385, 488. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb /napr. dodanie a vyloženie tovaru/.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
17.01.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
17.01.2023 09:15:00
Lehota na predkladanie žiadostí
25.01.2027 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adres
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6823

Dokumenty

Oferty