Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2022 17:29

Karta zamówienia #SE-VO1-2022/002162-032
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre Horskú záchrannú službu DNS

Informacje

ID zamówienia
35090
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre Horskú záchrannú službu DNS
Kategoria DSZ
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Numer zamówienia
SE-VO1-2022/002162-032
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Uzupełniające CPV
66132000-4 - Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny a distribúcie elektriny do približne 19 odberných miest pre HZS podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku počas obdobia od 01.01.2023 – 31.12.2023.

Predpokladaný objem odobratej elektriny je 2 941,00 MWh.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.12.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Varga
milan.varga2@minv.sk
+421 250944569

Dokumenty