Status: Trwająca

Czas serwera: 25.06.2024 00:25

Karta DSZ #SE-VO1-2022/002162
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu DNS

Informacje

ID zamówienia
21754
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu DNS
Numer zamówienia
SE-VO1-2022/002162
Numer ogłoszenia BZP
234/20214 7144 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 201-522378
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
175 033 630,00 EUR
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Uzupełniające CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
66132000-4 - Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom tohto verejného obstarávanie je zriadenie dynamického nákupného systému na zadávanie zákaziek na zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu
Verejný obstarávateľ rozdelil DNS do 2 kategórií:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 1. kategórie bude zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a Prijímateľov po dobu trvania DNS.
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 2. kategórie bude zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a Prijímateľov po dobu trvania DNS.

Terminy

Presun dynamického nákupného systému
25.04.2022 16:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
18.11.2025 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434701

Dokumenty

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie

Status
Trwająca
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Uzupełniające CPV
66132000-4 - Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu

Status
Trwająca
Główny CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
Uzupełniające CPV
66132000-4 - Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów

Oferty