Status: Zakończona

Czas serwera: 04.06.2023 08:21

Karta zamówienia #2103/2019
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence pre rok 2019 1/3263/DNS/2019

Informacje

ID zamówienia
3586
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence pre rok 2019 1/3263/DNS/2019
Numer zamówienia
2103/2019
Numer ogłoszenia BZP
03944-MUS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 028-062646
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
24 935,00 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Pest. činnosť na ŠS Šajdíkove Humence

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.05.2019 15:00:00
Planowane otwarcie ofert
20.05.2019 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Adres
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Honec
martin.honec@lesy.sk
+421 918335194

Dokumenty