Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 00:35

Karta zamówienia #002/2021-078
„Chemikálie a laboratórny materiál pre projekt Lisper 2“ - 66

Informacje

ID zamówienia
37935
Nazwa zamówienia
„Chemikálie a laboratórny materiál pre projekt Lisper 2“ - 66
Numer zamówienia
002/2021-078
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
23 655,48 EUR
Główny CPV
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
Uzupełniające CPV
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na 4 samostatné časti. Jedná sa o chemikálie a spotrebný materiál pre potreby projektu na výskumné účely.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.02.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
27.02.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Príloha č_1_časť 1: „Chemikálie a laboratórny materiál pre projekt Lisper 2“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
8 020,32 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
Uzupełniające CPV
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_2_časť 2: „Chemikálie a laboratórny materiál pre projekt Lisper 2“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
9 825,56 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
Uzupełniające CPV
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_3_časť 3: „Chemikálie a laboratórny materiál pre projekt Lisper 2“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 143,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
Uzupełniające CPV
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_4_ časť 4: "Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 2"

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 666,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
Uzupełniające CPV
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy