Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2023 19:47

Karta DSZ #TSB-DNS-2023/03
Elektromontážny materiál

Informacje

ID zamówienia
38060
Nazwa zamówienia
Elektromontážny materiál
Numer zamówienia
TSB-DNS-2023/03
Numer ogłoszenia BZP
15516 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S 081-243666
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
15 000 000,00 EUR
Główny CPV
31611000-2 - Zestawy instalacji elektrycznej
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu oddielu (XX000000-Y - 31 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; - 32 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia), skupiny (XXX00000-Y - 443 Káble, drôty a súvisiace výrobky). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne elektroinštalačného a elektromontážneho materiálu najmä (nie však výlučne) potrebného pre opravy a údržbu verejného osvetlenia Hlavného mesta SR Bratislava. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
22.05.2023 13:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
22.05.2023 13:01:00
Lehota na predkladanie žiadostí
23.05.2028 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Technické siete Bratislava, a.s.
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava
814 99, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Jamnická
zuzana.jamnicka@tsb.sk
+421 903470900

Dokumenty