Status: Trwająca

Czas serwera: 03.10.2023 06:13

Karta zamówienia #040/67/2022-001
Antitrombotiká

To zamówienie jest częścią DSZ #040/67/2022 Antitrombotiká

Informacje

ID zamówienia
38606
Nazwa zamówienia
Antitrombotiká
Numer zamówienia
040/67/2022-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
281 157,5900 EUR
Główny CPV
33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
03.04.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.04.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Antitrombotiká časť č. 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
110 784,0600 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antitrombotiká časť č. 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
106 909,0300 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antitrombotiká časť č. 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
63 464,5000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy