Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 00:10

Karta zamówienia #IGM.271.5.2023
Budowa układu inteligentnej sieci wod-kan. wraz z systemem EBOK dla obsługi odbiorców usług na obszarze gminy Łabiszyn

Informacje

ID zamówienia
39073
Nazwa zamówienia
Budowa układu inteligentnej sieci wod-kan. wraz z systemem EBOK dla obsługi odbiorców usług na obszarze gminy Łabiszyn
Numer zamówienia
IGM.271.5.2023
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

zgodnie z SWZ IGM.271.5.2023

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
31.08.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.08.2023 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Łabiszyn
Adres
Plac 1000- lecia 1
Łabiszyn
89-210, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Adrian Lubiszewski
zamowienia@labiszyn.pl

Dokumenty