Status: Zakończona

Czas serwera: 22.09.2023 23:02

Karta zamówienia #002/2021-087
„Chemikálie a spotrebný materiál COVLAB 5_2“ – 76

Informacje

ID zamówienia
40583
Nazwa zamówienia
„Chemikálie a spotrebný materiál COVLAB 5_2“ – 76
Numer zamówienia
002/2021-087
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
43 315,00 EUR
Główny CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Uzupełniające CPV
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti. Jedná sa o chemikálie a spotrebný materiál pre potreby projektu na výskumné účely. Podrobný opis predmetu zákazky pre jednotlivé časti zákazky je uvedený v prílohe č.1 až č.2 (podľa príslušnej časti zákazky).

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.05.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.05.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Príloha č_1_časť 1: „Chemikálie a spotrebný materiál COVLAB 5_2“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
13 360,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Uzupełniające CPV
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_2_časť 2: „Chemikálie a spotrebný materiál COVLAB 5_2“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
29 955,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Uzupełniające CPV
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy