Status: Trwająca

Czas serwera: 25.07.2024 11:50

Karta zamówienia #1_2023
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU Z16 – DOLNÍ VILÉMOVICE

Informacje

ID zamówienia
41186
Nazwa zamówienia
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU Z16 – DOLNÍ VILÉMOVICE
Numer zamówienia
1_2023
Numer ogłoszenia BZP
1_2023
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
10 737 481,05 Kč
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU Z16 – DOLNÍ VILÉMOVICE

Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt spočívá v napojení inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod) a komunikace. Nová lokalita pro výstavbu rodinných domků bude budována na okraji obce Dolní Vilémovice. Obec má v současné době vybudovanou technickou infrastrukturu v blízkosti předmětné lokality.

Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
06.06.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.06.2023 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek
06.06.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.06.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Adres
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Kateřina Kloudová
kloudova@optimalconsulting.cz
+420 727959082

Dokumenty

část č. 2 veřejné zakázky - vodovod, plynovod, kanalizace

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 570 716,05 Kč
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

část č. 1 veřejné zakázky - komunikace

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 166 765,00 Kč
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy