Status: Zakończona

Czas serwera: 27.09.2023 17:35

Karta zamówienia #RPV.271.1.5.2023
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA POD NAZWĄ: ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI NIEGOWA

Informacje

ID zamówienia
41663
Nazwa zamówienia
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA POD NAZWĄ: ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI NIEGOWA
Numer zamówienia
RPV.271.1.5.2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00226928/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.2
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Uzupełniające CPV
79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
06.06.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.06.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Niegowa
Adres
Sobieskiego 1
Niegowa
42-320, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Iwona Bugaj
ibugaj@niegowa.pl
+48 343151020
Link do profilu zamawiającego
https://niegowa.bip.net.pl/

Dokumenty