Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 05:39

Karta zamówienia #SA.271.1.3.2023
„Modernizacja kotłowni – wymiana źródeł ciepła w leśniczówkach na ternie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

Informacje

ID zamówienia
43552
Nazwa zamówienia
„Modernizacja kotłowni – wymiana źródeł ciepła w leśniczówkach na ternie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń
Numer zamówienia
SA.271.1.3.2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00295490/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
465 941,20 PLN
Główny CPV
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Uzupełniające CPV
45331110-0 - Instalowanie kotłów
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

https://golub-dobrzyn.torun.lasy.gov.pl/
https://josephine.proebiz.com/pl

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
26.07.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.07.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Adres
Konstancjewo 3A
Golub-Dobrzyń
87-400, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Celina Iwan-Szlagowska
celina.iwan-szlagowska@torun.lasy.gov.pl
+48 881664777
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_golub_dobrzyn/zamowienia_publiczne

Dokumenty

Część nr 1 Modernizacja kotłowni Leśniczówka Paliwodzizna – wymiana źródła ciepła

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
66 685,79 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część nr 2 Modernizacja kotłowni Leśniczówka Płonne – wymiana źródła ciepła

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
69 219,93 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część nr 3 Modernizacja kotłowni Leśniczówka Radziki – wymiana źródła ciepła

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
58 973,27 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część nr 4 Modernizacja kotłowni Leśniczówka Gronowo – wymiana źródła ciepła

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
66 034,58 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część nr 5 Modernizacja kotłowni Leśniczówka Nielub – wymiana źródła ciepła

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
69 456,81 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część nr 6 Modernizacja kotłowni Leśniczówka Szkółka Zespolona Przeszkoda – wymiana źródła ciepła

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
63 561,31 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część nr 7 Modernizacja kotłowni nadleśniczówki– wymiana źródła ciepła

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
72 009,51 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy