Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 05:31

Karta zamówienia #41/VS/OVO/08/23/Bl
Operačné oblečenie, pracovné oblečenie a obuv, pacientske prádlo, posteľná bielizeň, operačné plachty a dojčenský textil

Informacje

ID zamówienia
45262
Nazwa zamówienia
Operačné oblečenie, pracovné oblečenie a obuv, pacientske prádlo, posteľná bielizeň, operačné plachty a dojčenský textil
Numer zamówienia
41/VS/OVO/08/23/Bl
Numer ogłoszenia BZP
28923 - MST, VVO č. 167/2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 161-511008
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
325 215,00 EUR
Główny CPV
39518000-6 - Bielizna szpitalna
Uzupełniające CPV
18300000-2 - Części garderoby
18411000-3 - Odzież niemowlęca
18800000-7 - Obuwie
33199000-1 - Odzież medyczna
39500000-7 - Wyroby włókiennicze
39512000-4 - Bielizna pościelowa
18110000-3 - Odzież branżowa
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka operačného oblečenia, pracovného oblečenia a obuvi, pacientskeho prádla, posteľnej bielizne, operačných plachiet a dojčenského textilu pre potreby
Univerzitnej nemocnice Martin. Predmet zákazky je rozdelený do 5 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 – č. 5). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.
Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.09.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Kristína Lojšová
kristina.lojsova@unm.sk
+421 434203425

Dokumenty

Časť č. 1: Dojčenské odevy a textilné výrobky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
36 440,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
18411000-3 - Odzież niemowlęca
Uzupełniające CPV
39500000-7 - Wyroby włókiennicze
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č. 2: Osobná bielizeň pacienta

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
31 450,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
18300000-2 - Części garderoby
Uzupełniające CPV
39518000-6 - Bielizna szpitalna
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č. 3: Posteľná bielizeň / operačná plachta

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
81 490,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
39512000-4 - Bielizna pościelowa
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č. 4: Pracovné oblečenie pre zdravotníckych zamestnancov

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
157 985,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33199000-1 - Odzież medyczna
Uzupełniające CPV
18110000-3 - Odzież branżowa
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č. 5: Obuv pre zdravotníckych zamestnancov

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
17 850,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
18800000-7 - Obuwie
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej