Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 06:08

Karta zamówienia #100/DNS/OVO/12/22Ja-001
Nerezový zdravotnícky nábytok

To zamówienie jest częścią DSZ #100/DNS/OVO/12/22Ja Zdravotnícky nábytok

Informacje

ID zamówienia
46853
Nazwa zamówienia
Nerezový zdravotnícky nábytok
Numer zamówienia
100/DNS/OVO/12/22Ja-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 100,00 EUR
Główny CPV
33192000-2 - Meble medyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie nerezového zdravotníckeho nábytku, zameranie priestorov, doprava na miesto určenia a montáž pre potreby Robotického pracoviska Univerzitnej nemocnice Martin.
Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.10.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.10.2023 14:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Simona Volnová
simona.volnova@unm.sk
+421 434203403

Dokumenty