Status: Trwająca

Czas serwera: 16.04.2024 16:47

Karta DSZ #100/DNS/OVO/12/22Ja
Zdravotnícky nábytok

Informacje

ID zamówienia
35894
Nazwa zamówienia
Zdravotnícky nábytok
Numer zamówienia
100/DNS/OVO/12/22Ja
Numer ogłoszenia BZP
50614-MUT, VVO č. 268/2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 244-704413
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
300 000,00 EUR
Główny CPV
33192000-2 - Meble medyczne
Uzupełniające CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne
33192210-7 - Stoły do badania
33192300-5 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup zdravotníckeho nábytku, ktorý je na trhu bežne dostupný.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
33192000-2 Zdravotnícky nábytok
33192120-9 Nemocničné lôžka
33192210-7 Vyšetrovacie stoly
33192300-5 Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia a požadované technické parametre, miesto dodania a montáže predmetu zákazky, lehota dodania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
20.01.2023 10:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
04.10.2024 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Javorová
javorova@unm.sk
+421 434203346

Dokumenty

Oferty