Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 05:08

Karta zamówienia #100/DNS/OVO/12/22Ja-002
Viacúčelový UNI vozík - 1ks

To zamówienie jest częścią DSZ #100/DNS/OVO/12/22Ja Zdravotnícky nábytok

Informacje

ID zamówienia
46854
Nazwa zamówienia
Viacúčelový UNI vozík - 1ks
Numer zamówienia
100/DNS/OVO/12/22Ja-002
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 324,62 EUR
Główny CPV
33192300-5 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie viacúčelového UNI vozíka vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby vrátane montáže a uvedenia do prevádzky (ak je vozík dodávaný v demonte) pre potreby Rádiologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin.
Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.
Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.11.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.11.2023 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Javorová
anna.javorova@unm.sk
+421 434203346

Dokumenty