Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 03:13

Karta zamówienia #OV23SOV032
Letenky Paríž 2024 a Gangwon 2024

Informacje

ID zamówienia
47474
Nazwa zamówienia
Letenky Paríž 2024 a Gangwon 2024
Numer zamówienia
OV23SOV032
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
278 457,50 EUR
Główny CPV
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
Uzupełniające CPV
60420000-8 - Usługi nieregularnego transportu lotniczego
60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je: Zabezpečenie jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy osôb určených Vyhlasovateľom z Bratislavy, Viedne alebo Budapešti do požadovaných destinácií. Zabezpečenie transportu osôb a batožiny na letisko pri odlete a z letiska pri prílete späť. Zabezpečenie nákladnej prepravy potrebného vybavenia (nadváha) vrátane nadrozmerných predmetov. Poskytovanie asistenčných služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky – Časť 1 - Skupinové lety - Olympijské hry Paríž 2024 a Časť 2 – Skupinové lety – ZOHM Gangwon 2024.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2023 12:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
23.10.2023 12:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenský olympijský a športový výbor
Adres
Junácka 6
Bratislava
83104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr. Veronika Šestáková
sestakova@obstarame.sk
+421 904573259

Dokumenty

ČASŤ 1 - SKUPINOVÉ LETY - OLYMPIJSKÉ HRY PARÍŽ 2024

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
33 390,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

ČASŤ 2 - SKUPINOVÉ LETY - ZOHM GANGWON 2024

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
245 067,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej