Status: Trwająca

Czas serwera: 24.07.2024 05:06

Karta zamówienia #OV23BTZ086
Zabezpečenie dodávky elektriny a zemného plynu na rok 2024

Informacje

ID zamówienia
48645
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie dodávky elektriny a zemného plynu na rok 2024
Numer zamówienia
OV23BTZ086
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
73 180,84 EUR
Główny CPV
09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na dve samostatné časti:
Časť 1: Dodávka elektriny:
Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest Verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení (ďalej len „Zákon o energetike“).
Časť 2: Dodávka plynu:
Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest Verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach Verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu v súlade so Zákonom o energetike.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2023 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
27.11.2023 11:01:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Batizovce
Adres
Štúrova 29/2
Batizovce
05935, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr. Veronika Šestáková
sestakova@obstarame.sk
+421 904573259
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5830?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=batizovce&ico=&obec=&month=&year=2022&text=

Dokumenty

Elektrická energia

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
47 574,32 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Zemný plyn

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
25 606,52 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy