Status: Trwająca

Czas serwera: 18.05.2024 16:27

Karta zamówienia #100/DNS/OVO/12/22Ja-004
Transportný vozík - exteriérový - 1ks

To zamówienie jest częścią DSZ #100/DNS/OVO/12/22Ja Zdravotnícky nábytok

Informacje

ID zamówienia
48955
Nazwa zamówienia
Transportný vozík - exteriérový - 1ks
Numer zamówienia
100/DNS/OVO/12/22Ja-004
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
3 988,50 EUR
Główny CPV
33192000-2 - Meble medyczne
Uzupełniające CPV
80511000-9 - Usługi szkolenia personelu
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie transportného vozíka- exteriérového – 1ks, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania dokumentácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Centra robotickej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.11.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.11.2023 13:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Katarína Jesenská
katarina.jesenska@unm.sk
+421 434203312

Dokumenty