Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 05:53

Karta zamówienia #100/DNS/OVO/12/22Ja-007
Pojazdný nástrojový stolík nerezový - 2ks

To zamówienie jest częścią DSZ #100/DNS/OVO/12/22Ja Zdravotnícky nábytok

Informacje

ID zamówienia
49001
Nazwa zamówienia
Pojazdný nástrojový stolík nerezový - 2ks
Numer zamówienia
100/DNS/OVO/12/22Ja-007
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 761,00 EUR
Główny CPV
33192000-2 - Meble medyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov pojazdných nástrojových stolíkov nerezových, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú stolíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie.
Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.11.2023 12:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Simona Volnová
simona.volnova@unm.sk
+421 434203403

Dokumenty