Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 06:35

Karta zamówienia #11/DNS/OVO/03/23/Ba-001
Potraviny : Vajcia

To zamówienie jest częścią DSZ #11/DNS/OVO/03/23/Ba Potraviny

Informacje

ID zamówienia
49164
Nazwa zamówienia
Potraviny : Vajcia
Numer zamówienia
11/DNS/OVO/03/23/Ba-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
21 600,00 EUR
Główny CPV
03142500-3 - Jaja
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú Vajcia, vrátane dopravy na miesto určenia (ďalej aj len „predmet zákazky“). Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.11.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.11.2023 13:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Katarína Jesenská
katarina.jesenska@unm.sk
+421 434203312

Dokumenty