Status: Trwająca

Czas serwera: 23.04.2024 20:10

Karta DSZ #11/DNS/OVO/03/23/Ba
Potraviny

Informacje

ID zamówienia
41214
Nazwa zamówienia
Potraviny
Numer zamówienia
11/DNS/OVO/03/23/Ba
Numer ogłoszenia BZP
17880-MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S 093-286117
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 033 000,00 EUR
Główny CPV
15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Uzupełniające CPV
15310000-4 - Ziemniaki i produkty z ziemniaków
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
03142500-3 - Jaja
33692300-0 - Roztwory do perfuzji
33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego
15884000-8 - Produkty dla niemowląt
15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15612500-6 - Produkty piekarskie
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15332100-5 - Przetworzone owoce
15331000-7 - Warzywa przetworzone
15896000-5 - Produkty głęboko mrożone
15331170-9 - Warzywa mrożone
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky
15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
03142500-3 Vajcia
33692300-0-Enterálna výživa
33692200-9-Produkty parenterálnej výživy
15884000-8 Dojčenská výživa
15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15612500-6 Pekárske výrobky
15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
15500000-3 Mliečne výrobky
15332100-5 Spracované ovocie
15331000-7 Spracovaná zelenina
15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky
15331170-9 Mrazená zelenina
15600000-4 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
15890000-3 Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia a požadovaná definícia jednotlivých položiek predmetu zákazky, miesto dodania, lehota dodania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
12.06.2023 10:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
12.07.2024 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľudmila Balková
balkova@unm.sk
+421 434203126

Dokumenty

Oferty