Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 05:32

Karta zamówienia #100/DNS/OVO/12/22Ja-009
Multifunkčný vozík so zásuvkami, 2 kolieska s aretáciou - 2 ks

To zamówienie jest częścią DSZ #100/DNS/OVO/12/22Ja Zdravotnícky nábytok

Informacje

ID zamówienia
49495
Nazwa zamówienia
Multifunkčný vozík so zásuvkami, 2 kolieska s aretáciou - 2 ks
Numer zamówienia
100/DNS/OVO/12/22Ja-009
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
3 105,06 EUR
Główny CPV
33192000-2 - Meble medyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je multifunkčný vozík so zásuvkami, s 2 kolieskami s aretáciou - 2ks, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú vozíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.01.2024 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.01.2024 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Diana Ďubáková
diana.dubakova@unm.sk
+421 434203425

Dokumenty