Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 02:53

Karta zamówienia #100/DNS/OVO/12/22Ja-010
Operačná sedačka s nastaviteľnou výškou – 3ks

To zamówienie jest częścią DSZ #100/DNS/OVO/12/22Ja Zdravotnícky nábytok

Informacje

ID zamówienia
49496
Nazwa zamówienia
Operačná sedačka s nastaviteľnou výškou – 3ks
Numer zamówienia
100/DNS/OVO/12/22Ja-010
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 499,00 EUR
Główny CPV
33192000-2 - Meble medyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je Operačná sedačka s nastaviteľnou výškou - 3ks, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania dokumentácie, v prípade, že sú sedačky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
15.12.2023 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Bc. Marcela Koreňová
marcela.korenova@unm.sk
+421 434203312

Dokumenty