Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 04:15

Karta zamówienia #11/DNS/OVO/03/23/Ba-002
Potraviny : Mlieko a mliečne výrobky

To zamówienie jest częścią DSZ #11/DNS/OVO/03/23/Ba Potraviny

Informacje

ID zamówienia
49734
Nazwa zamówienia
Potraviny : Mlieko a mliečne výrobky
Numer zamówienia
11/DNS/OVO/03/23/Ba-002
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
295 822,47 EUR
Główny CPV
15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Uzupełniające CPV
15510000-6 - Mleko i śmietana
15530000-2 - Masło
15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie
15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je mlieko a mliečne výrobky, vrátane dopravy na miesto určenia (ďalej aj len „predmet zákazky“). Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.12.2023 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Katarína Jesenská
katarina.jesenska@unm.sk
+421 434203312

Dokumenty