Status: Trwająca

Czas serwera: 18.05.2024 15:04

Karta zamówienia #100/DNS/OVO/12/22Ja-014
Vozík na transport pacienta (stretcher) - 1ks

To zamówienie jest częścią DSZ #100/DNS/OVO/12/22Ja Zdravotnícky nábytok

Informacje

ID zamówienia
52342
Nazwa zamówienia
Vozík na transport pacienta (stretcher) - 1ks
Numer zamówienia
100/DNS/OVO/12/22Ja-014
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 735,50 EUR
Główny CPV
33192000-2 - Meble medyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je Vozík na transport pacienta (stretcher) – 1ks, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania dokumentácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Oddelenia cievnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.03.2024 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
19.03.2024 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Bc. Marcela Koreňová
marcela.korenova@unm.sk
+421 434203312

Dokumenty