Status: Trwająca

Czas serwera: 18.05.2024 16:06

Karta zamówienia #100/DNS/OVO/12/22Ja-015
Zdvíhacie zariadenie do márnice - 2ks + nosidlá - 2ks

To zamówienie jest częścią DSZ #100/DNS/OVO/12/22Ja Zdravotnícky nábytok

Informacje

ID zamówienia
53508
Nazwa zamówienia
Zdvíhacie zariadenie do márnice - 2ks + nosidlá - 2ks
Numer zamówienia
100/DNS/OVO/12/22Ja-015
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
14 176,00 EUR
Główny CPV
33192000-2 - Meble medyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
33192600-8 - Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia
80511000-9 - Usługi szkolenia personelu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie dvoch zdvíhacích zariadení do márnice a dvoch nosidiel, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a
zabezpečenia záručného servisu pre potreby márnice Univerzitnej nemocnice Martin.
Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.03.2024 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
19.03.2024 13:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Zuzana Midžiaková
zuzana.midziakova@unm.sk
+421 434203403

Dokumenty