Status: Trwająca

Czas serwera: 02.10.2023 23:19

Karta DSZ #DNS1
LIEKY pre nemocničnú lekáreň

Informacje

ID zamówienia
5427
Nazwa zamówienia
LIEKY pre nemocničnú lekáreň
Numer zamówienia
DNS1
Numer ogłoszenia BZP
31652 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2019/S 212-519531
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
23 441 478,00 EUR
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33662100-9 - Środki oftalmologiczne
33621400-3 - Substytuty krwi i roztwory do perfuzji
33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi
33661100-2 - Środki znieczulające
33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
33661500-6 - Neuroleptyki
33696800-3 - Nośniki kontrastu rentgenowskiego
33620000-2 - Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia
33652100-6 - Środki przeciwnowotworowe
33622100-7 - Produkty lecznicze do terapii serca
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie liekov (ďalej aj „tovar“) s príslušnou účinnou látkou v predpokladaných objemoch nákupu pre nemocničné lekárne verejných obstarávateľov uvedených v prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
06.12.2019 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2020 23:59:59

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing.Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty

Oferty