Status: Zakończona

Czas serwera: 04.06.2023 20:05

Karta zamówienia #2103/2019-020
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šariš pre rok 2019 2/3272/DNS

Informacje

ID zamówienia
5468
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šariš pre rok 2019 2/3272/DNS
Numer zamówienia
2103/2019-020
Numer ogłoszenia BZP
03944-MUS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 028-062646
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 340,25 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

pest. činnosť ŠS Šariš

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.11.2019 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Adres
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Honec
martin.honec@lesy.sk
+421 918335194

Dokumenty