Status: Trwająca

Czas serwera: 21.07.2024 05:45

Karta zamówienia #17/2023-084
DNS VAKM výzva 84/2024 pre HS Stavby (Giraltovce)

Informacje

ID zamówienia
57179
Nazwa zamówienia
DNS VAKM výzva 84/2024 pre HS Stavby (Giraltovce)
Numer zamówienia
17/2023-084
Numer ogłoszenia BZP
č. 237/2023 zn. 38030 – MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S 231- 726155
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 575,00 EUR
Główny CPV
44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie vodárenských a kanalizačných materiálov v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 súťažných podkladov (Opis CP). Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami. Predmetná zákazka je rozdelená na časti:
Časť č. 1 - Certifikované tovary
Časť č. 2 - Necertifikované tovary
PHZ je vyjadrená celkovým množstvom tovaru (v počte kusov a metrov). Presné množstvá položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1.

Cena

bez VAT

Komentarz

Doba trvania DNS je od jeho zriadenia do uplynutia 120 mesiacov (10 rokov).

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.06.2024 10:30:00
Planowane otwarcie ofert
26.06.2024 10:35:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adres
Komenského 50
Košice
042 48, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kamil Bene
kamil.bene@vodarne.eu
+421 557924618

Dokumenty

Časť č. 1 - Certifikované tovary

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 248,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 2 - Necertifikované tovary

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 327,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy