Status: Trwająca

Czas serwera: 30.09.2020 07:24

Karta zamówienia #ol/2020/1
Komplexné zabezpečenie ubytovania a stravovania počas konferencie národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pre učiteľov základných škôl 2020.

Informacje

ID zamówienia
6559
Nazwa zamówienia
Komplexné zabezpečenie ubytovania a stravovania počas konferencie národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pre učiteľov základných škôl 2020.
Numer zamówienia
ol/2020/1
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
33 593,83 EUR
Główny CPV
55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komplexné zabezpečenie ubytovania a stravovania počas konferencie národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pre učiteľov základných škôl 2020

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.02.2020 08:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Adres
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Oto Léka
oto.leka@cvtisr.sk
+421 269253158

Dokumenty