Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2023 21:25

Karta DSZ #VO-07-2020
Nákup IKT pre potreby univerzity

Informacje

ID zamówienia
8076
Nazwa zamówienia
Nákup IKT pre potreby univerzity
Numer zamówienia
VO-07-2020
Numer ogłoszenia BZP
25598 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 136-334135
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 524 510,25 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zriadeného DNS budú nákupy bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na obdobie najbližších 4 rokov.Pôjde predovšetkým o nákupy IKT zariadení, ako napr. stolové počítačové zostavy, notebooky, tablety, monitory a ich priameho príslušenstva podľa potrieb univerzity.
V zriadenom DNS bude verejný obstarávateľ nakupovať aj tlačiarne a multifunkčné zariadenia.

Podrobný opis predmetu zákazky bude súčasťou každej vyhlásenej zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS") s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákupy bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

Tento DNS je zriadený len pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
14.08.2020 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
14.08.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí - po zriadení DNS
10.09.2024 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Adres
Študentská 2
Trenčín
911 50, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marcela Turčanová, Karol Meliška
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Inne kontakty
E-mail: karol.meliska@apuen.sk; Telefón: +421 948243889
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Dokumenty

Oferty