Status: Anulowana

Czas serwera: 05.12.2020 00:36

Karta zamówienia #DNS-3-006
Dodávka ochranných pomôcok_Výzva č. 6 (Nitrilové rukavice)

To zamówienie jest częścią DSZ #DNS-3 Dodanie ochranných pomôcok

Informacje

ID zamówienia
8635
Nazwa zamówienia
Dodávka ochranných pomôcok_Výzva č. 6 (Nitrilové rukavice)
Numer zamówienia
DNS-3-006
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
7 000,000 EUR
Główny CPV
33141420-0 - Rękawice chirurgiczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka jednorázových nitrilových rukavíc pre všeobecné použitie vrátane ich dodania v celkovom počte 70 000 ks. Požadované veľkosti: 8(M) v počte 25 000 ks, 9(L) v počte 25 000 ks a 10(XL) v počte 20 000 ks. Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.09.2020 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty