Status: Trwająca

Czas serwera: 05.12.2020 01:28

Karta zamówienia #07109/2018/ODDVO
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 7

To zamówienie jest częścią DSZ #07109/2018/ODDVO Dodávka zemného plynu

Informacje

ID zamówienia
9021
Nazwa zamówienia
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 7
Numer zamówienia
07109/2018/ODDVO
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 129 175,30 EUR
Główny CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 Súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Výzva č. 7 v rámci vytvoreného Dynamického nákupného systému s názvom "Dodávka zemného plynu" (Opakovaná výzva č. 5).

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.10.2020 09:30:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty