Status: Zakończona

Czas serwera: 03.03.2024 04:23

Karta zamówienia #009679/2020-MIB-84/1
Obnova licencií a podpory pre firewally Palo Alto 3020

Informacje

ID zamówienia
9979
Nazwa zamówienia
Obnova licencií a podpory pre firewally Palo Alto 3020
Kategoria DSZ
Kategória č. 1 - Licencie a podpora pre zariadenia Palo Alto
Numer zamówienia
009679/2020-MIB-84/1
Numer ogłoszenia BZP
34347 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 195-471130
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
22 332,57 EUR
Główny CPV
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
Uzupełniające CPV
48731000-1 - Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je obnova licencií a podpory pre 2 firewally Palo Alto-3020 vo vlastníctve verejného obstarávateľa.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2020 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
21.12.2020 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Adres
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Stanislav Oravec
stanislav.oravec@mzv.sk
+421 000000000

Dokumenty