Status: Zakończona

Czas serwera: 03.03.2024 04:27

Karta zamówienia #009679/2020-MIB-84/2
Obnova licencií a podpory pre virtuálne sieťové zariadenia FortiWeb FWB-VM04, obnova technickej podpory výrobcu pre produkt FortiAuthenticator, obnova licencií a podpory pre nástroj na riadenie bezpečnostných incidentov a udalostí FortiSIEM

Informacje

ID zamówienia
9980
Nazwa zamówienia
Obnova licencií a podpory pre virtuálne sieťové zariadenia FortiWeb FWB-VM04, obnova technickej podpory výrobcu pre produkt FortiAuthenticator, obnova licencií a podpory pre nástroj na riadenie bezpečnostných incidentov a udalostí FortiSIEM
Kategoria DSZ
Kategória č. 3 - Licencie a podpora pre zariadenia FortiWeb FWB-VM04, licencie a podpora pre nástroj na riadenie bezpečnostných incidentov a udalostí FortiSIEM a technická podpora pre produkt FortiAuthenticator
Numer zamówienia
009679/2020-MIB-84/2
Numer ogłoszenia BZP
34347 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 195-471130
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
108 123,08 EUR
Główny CPV
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
Uzupełniające CPV
48731000-1 - Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je obnova licencií a podpory pre virtuálne sieťové zariadenia FortiWeb FWB-VM04, obnova technickej podpory výrobcu pre produkt FortiAuthenticator, obnova licencií a podpory pre nástroj na riadenie bezpečnostných incidentov a udalostí FortiSIEM vo vlastníctve verejného obstarávateľa.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.12.2020 09:00:00 (Online otwarcie ofert)

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Adres
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Stanislav Oravec
stanislav.oravec@mzv.sk
+421 000000000

Dokumenty