Test komponentu elektronického podpisu

Komponent je podporovaný v prehliadačoch

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge

Support browsers

Vyskúšajte si, či svoj počítač máte pripravený pre prácu s elektronickým podpisom v systéme JOSEPHINE.


 
0%

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge

Pre Google Chrome, Mozilla Firefox, Microfost Edge nainštalujte doplnok do prehliadača



Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge

Windows

Do Vášho operačného systému Windows potrebujete I.CA PKIServiceHost


Na inštaláciu je potrebné mať administrátorský prístup do počítača.

I.CA PKIServiceHost

MacOS

Do Vášho operačného systému MacOs potrebujete I.CA PKIServiceHost


Na inštaláciu je potrebné mať administrátorský prístup do počítača. Podporované sú certifikáty z čipovej karty I.CA Starcos alebo certifikáty zo súboru (PFX).

I.CA PKIServiceHost