Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.03.2023 11:42

Karta obstarávania #227/20
Dodávka světel, ovladačů, stěračů a ostatních drobných komodit pro tramvajová vozidla

Informácie

ID zákazky
10091
Názov predmetu
Dodávka světel, ovladačů, stěračů a ostatních drobných komodit pro tramvajová vozidla
Číslo spisu
227/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka světel, ovladačů, stěračů a ostatních drobných komodit pro tramvajová vozidla

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka světel, ovladačů, stěračů a ostatních drobných komodit pro tramvajová vozidla dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
15.01.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty