Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.12.2019 23:05

Karta obstarávania #08507-WYP
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

Informácie

ID zákazky
101
Názov predmetu
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj
Číslo spisu VO
08507-WYP
Číslo z vestníka VO
121/2017
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
196 050,86 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45261000-4 - Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
45421130-4 - Montáž dverí a okien
45110000-1 - Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj.
Predmet zákazky pozostáva z rekonštrukčných prác na existujúcej budove za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy, pri využití obnoviteľných zdrojov energie. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy spočíva predovšetkým vo vytvorení normám vyhovujúceho obalu budovy a v návrhu výrazne úspornejšieho systému vykurovania a rekonštrukcie elektroinštalácie a osvetlenia. Zatepľujú sa obvodové steny, strop povaly a menia sa všetky výplňové konštrukcie v obvodových stenách. Rekonštrukcia taktiež zabezpečí zlepšenie vizuálu stavby, predovšetkým vo forme návrhu nových povrchových úprav fasád a výmeny strešnej krytiny a zabezpečí tiež bezbariérový vstup do tejto obecnej budovy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Ostatné / Kritéria
17.07.2017 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Beluj
Adresa
Beluj 43
Beluj
969 01, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Skočiková
alena.skocikova@gmail.com
+421 918800051

Dokumenty