Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 14:19

Karta obstarávania #AEC/2/12/2020
Udziel. i obsł. kredytu długoterm. złotow.do wys.10.500.000,00 PLN z przezn. na pokrycie kosztów zakupu majątku energetyczn. służącego do dystr.energii elektr.,oraz majątku energetyczn. służącego do dystr.energii cieplnej znajdującego się w Andrychowie

Informácie

ID zákazky
10225
Názov predmetu
Udziel. i obsł. kredytu długoterm. złotow.do wys.10.500.000,00 PLN z przezn. na pokrycie kosztów zakupu majątku energetyczn. służącego do dystr.energii elektr.,oraz majątku energetyczn. służącego do dystr.energii cieplnej znajdującego się w Andrychowie
Číslo spisu
AEC/2/12/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 252-637791
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ šablóny
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
66113000-5 - Poskytovanie úverov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert i dokumentów
16.02.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.02.2021 10:30:00
Termin składania ofert
09.04.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.04.2021 10:30:00
Termin składania ofert
09.04.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.04.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AEC Spółka z o.o.
Adresa
Stefana Batorego 24
Andrychów
34-120, Poľská republika
Procesný garant
Aneta Bogacz
abogacz@aecandrychow.pl
+48 798846101

Dokumenty