Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 04:34

Karta obstarávania #16/2020
Vytvorenie webovej stránky mesta Nitra

Informácie

ID zákazky
10288
Názov predmetu
Vytvorenie webovej stránky mesta Nitra
Číslo spisu
16/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
35 750,00 EUR
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Doplňujúci CPV
72413000-8 - Návrh webových (www) sídiel
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie novej webovej stránky Mesta Nitra (ako orgánu územnej samosprávy podľa zákona č. 369 /1990 Z. z.), ktorá má byť moderná, modulárna, prehľadná a logicky členená s prihliadnutím na požiadavky obyvateľov a návštevníkov mesta.
Jej úlohou bude:
- pasívne informovanie verejnosti (zverejňovanie rôznych druhov informácií, dokumentov, aktualít, návodov na riešenie úradných záležitostí a životných situácií a pod.),
- aktívne informovanie verejnosti (automatické zasielanie informácií e-mailom z úradnej tabule, prípadne z iných prihlásených odberov a podobne, RSS a pod.),
- zobrazovanie prehľadných kalendárov podujatí s možnosťami vyhľadávania, triedenia, exportu a prepojenia so sociálnymi sieťami,
- vybudovanie API pre jednoduché integrovanie sa s vybranými systémami mesta.

Grafické spracovanie novej stránky by malo využiť prvky charakterizujúce mesto (schválená symbolika), ale osadiť ich do modernej a príťažlivej vizuálnej identity v zmysle základnej definície, ktorá je súčasťou tejto súťaže.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.03.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Lukáš Daniš
danis.lukas@msunitra.sk
+421 911483296

Dokumenty