Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.01.2021 10:25

Karta obstarávania #MAGS OVO 43311/2021
Zabezpečenie pravidelného a operatívneho testovania na COVID 19

Informácie

ID zákazky
10382
Názov predmetu
Zabezpečenie pravidelného a operatívneho testovania na COVID 19
Číslo spisu VO
MAGS OVO 43311/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
50 000,00 EUR
Hlavný CPV
85145000-7 - Služby poskytované zdravotníckymi laboratóriami
Doplňujúci CPV
85100000-0 - Zdravotnícke služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelného a operatívneho testovania antigénovými testami a PCR testami, vrátane likvidácie infekčného odpadu vzniknutého pri testovaní. Poskytovateľ služby musí splniť konfirmáciu NRC pre chrípku a byť napojený na informačný systém IS COVID.

Ďalší opis predmetu zákazky sa nachádza vo výzve na predloženie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.01.2021 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Petra Hritzová

Dokumenty