Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.01.2021 08:51

Karta zákazky #MAGS OVO 53036/2020-017
Výzva č. 17 - Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu

Informácie

ID zákazky
10384
Názov predmetu
Výzva č. 17 - Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu
Číslo spisu VO
MAGS OVO 53036/2020-017
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
50 000,00 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
18143000-3 - Ochranný výstroj
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky - výzvy č. 17 je kúpa a dodanie respirátorov FFP3 bez výdychového ventilu v celkovom množstve 5.000ks na doplnenie skladových zásob pre zabezpečenie ochrany zamestnancov a verejnosti, s ktorou zamestnanci verejného obstarávateľa prichádzajú do kontaktu s voľne šíriacou sa vírusovou a alebo inou pandémiou.

Ďalší opis predmetu je uvedený v súťažných podkladoch výzvy č. 17.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.01.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.01.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Petra Hritzová

Dokumenty